I samband med att samhället blir allt mer upplyst inom klimatområdet kan inte heller företagen längre välja undgå att ta ansvar för klimatet. De traditionella tjänstebilarna och förmånsbilarna blir en mer sällsynt syn på företag. Inte minst bensin-/och dieseldrivna vars skatter och avgifter gör det dyrare för både företaget och brukaren. Istället är det klimatsmarta alternativ såsom fullständigt eldrivna bilar, cykel eller buss och tåg som bör utgöra det normala även för tjänsteresor.

Att åka buss och tåg i arbetet

För de allra flesta är det inget konstigt eller ens tänkvärt över att ta bussen på morgonen till jobbet. Däremot när arbetsgivaren skickar iväg en på konferens eller kundbesök vänds plötsligt tankarna runt och då blir det snarare givet att transportmedlet ska vara bil (oavsett om det är i form av en taxibil, hyrbil, poolbil, egen bil eller tjänstebil). I tjänsten är tid=pengar och den gamla vanan att åka bil känns då trygg och bekväm. Samtidigt erbjuder de flesta företag inom den lokala kollektivtrafiken möjlighet att fakturera företag såväl som att ge rabatterade resor enligt avtal. Det här är självklart något som företag kan utnyttja för att förmå sin personal att använda tåg och buss i sitt tjänsteresande.

Vad gör företagen idag för att öka kollektivresorna?

Mindre företag och företag som i princip verkar inom storstäderna har goda möjligheter att tillgodose sina anställda med klimatsmarta alternativ. Förutom att erbjuda t.ex. lånecyklar eller sjyssta cykelställ i två eller flera våningar hos Cykelboxen till personalens egna cyklar, kan företagen även tillhandahålla resekort från lokaltrafiken till sin personal. På samma sätt som företag är vana vid att ha ”tjänstebilspolicy” eller ”poolbilspolicy” kan de likväl införa en policy och möjligheter för personal att få resekort till de lokala bussarna eller tågen.

Anordna tävlingar för att minimera klimatavtrycket

För en del företag kan det vara så att personalen inte är fullt så medgörliga i att ändra sina resevanor. De är vana vid att ta bilen och ser möjligheten att få en förmånsbil som en självklarhet vid en viss nivå i karriären. Samtidigt måste företagen motivera sitt miljöarbete mot kunder. Därför kan det finnas skäl att företaget anordnar en klimattävling för personalen i syfte att både införliva de nya reserutinerna med buss och tåg såväl som att samla in fakta i de besparingar företaget gör genom att personalen åker buss, tåg eller cykel.

Tävlingen kan göras genom att poängsätta de olika sträckorna personalen har till och från jobbet, såväl som de sträckor de rör sig i tjänsten. Det här gäller oavsett om de åker på tjänsteresa eller kundbesök. Sträckan och tiden kan utgöra faktorerna som sedan multipliceras med poäng per mil för varje trafikslag. Cykel, tåg och buss har självklart höga klimatpoäng men den interna ordningen får företaget själva ta fram. Samtidigt bör företaget se till att all bilåkning utgör minuspoäng och till sist kommer företaget ha fått ihop en tydlig och samlad bild över klimatbesparingen med kollektivtrafik.