Tåg, bussar och spårvagnar är ett av de vanligaste transportmedlen. Utöver det är det givetvis också många som väljer att, eller måste, transportera sig med bil. Vilket som är att föredra är beroende på flera olika faktorer. Om du står i valet eller kvalet att behöva köpa bil så kan du i den här artikeln få lite hjälp på traven i beslutsfattandet.

Ekonomi

Ekonomin är en viktig faktor. Att äga en bil är tveklöst dyrt även utöver själva inköpskostnaden. Det blir för de allra flesta mycket billigare att åka buss eller tåg. Men när du gör den ekvationen behöver du också ta i beaktande det gamla talesättet att tid är pengar. En bil kommer för de flesta, särskilt för de som bor utanför våra storstadsområden, vara betydligt smidigare när du behöver transportera dig eller någon annan.

Behov och tillgänglighet

Du behöver alltså se över vilket behov du har av bil. Är det bara du i ditt hushåll och du bor och jobbar centralt i Stockholm behöver du sannolikt inte bil. Det är dessutom väldigt mycket dyrare att ha bil där än på de flesta andra ställen i landet med biltullar, parkering och böter. Om du bor mindre urbant i en villa och har barn är behovet ett helt annat. Då kan det vara värt att börja kolla på begagnade bilar som en vettig investering. I de flesta fall sparar du mycket på det jämfört med att köpa en ny. Kollektivtrafiken kanske inte går när du behöver det. Du kan inte åka buss med ris och skräp när du ska till soptippen. Dessutom ökar kostnaden för kollektivtrafik om alla i familjen behöver ett eget busskort.

Miljö

Miljöaspekten är en tredje faktor att ta i beaktande. Biltrafik står för väldigt mycket utsläpp och har också stor klimatpåverkan; det måste du vara medveten om. Nu trumfar ofta bekvämligheten miljön och på många ställen går det knappt att klara sig utan bil. En bra kompromiss är att äga en bil men bara använda den när du behöver. Om du använder kollektiva färdmedel när det passar sig och gör visst avkall på bekvämligheten så har du i alla fall minskat ditt fotavtryck när det kommer till miljöskada. Bil är ett bekvämt transportmedel och det är skönt att äga sitt eget fordon, men för kommande generationers skull är det bra att minimera användandet.