Sveriges första ånglok hette helt sonika Förstlingen. Det tillverkades av Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Munktells fick förtroendet att bygga ytterligare nio av de första ångloken i Sverige. Förstlingen kom att användas för godstransporter under en period av femton år.

 

Ånglok

Ångloken drivs med kombinationen av eld och vatten. Därmed skapas den ånga som driver en ångmaskin. Ett ånglok används i trafik på järn- eller spårvägar. Det är loket som drar hela setet med tågets vagnar på en eller spårväg med en ångmaskin som motor.

Ångloket var den första användbara loktypen. I våra dagar används inte ånglok på kommersiell basis i industriländer. Däremot finns det kvar i drift i en del utvecklingsländer.

I många länder kan man dock ha förmånen att se ånglok i drift vid vid museijärnvägar. De kan då användas för antingen passagerartrafik eller godstransport.

 

Ånglokens drivmedel

Som man kan förstå är vatten en nödvändighet som drivmedel för ångloken. Utan vatten ingen ånga. Vattentankarna på ett ånglok kan dock ha olika placering beroende på fabrikör och modell.

Ångloken drivs även med fossila bränslen vanligen i form av kol. Dock har även ved, olja, torv och kolpulver har använts att elda med. I Sverige användes särskilt under andra världskriget torv eller ved eftersom de bränslesorterna, till skillnad från kol, inte behövde importeras.

steam train

 

Sevärdheter & evenemang

Det legendariska loket The Flying Scotsman som byggdes 1923, var länge kvar i drift i Storbritannien. I Tyskland anordnas evenemanget Plandampf. Ursprunget till evenemanget är att det i det gamla DDR fanns ånglok kvar i bruk. Dessutom förekom det en infrastruktur som var uppbyggd för ånglok. Här fanns fortfarande kvar depåer för vatten och kol. Idén till evenemanget kom under 1980-talet. Under Plandampf ersätts ordinarie tågsätt med ånglok med samtida vagnar förutom andra under evenemanget pågående andra aktiviteter.