Busstrafiken har sina rötter i den historiska långväga linjetrafiken. Då handlade det om hästdragna vagnar. Trafik med diligensvagnar pågick fram till järnvägarna tog över den långväga persontrafiken. Både bussar och tåg intresserar många människor som kan vilja ha posters med dessa som motiv.

 

Buss eller bil – det är frågan
En buss är en bil som är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen och avsedd för personbefordran i första hand. Så heter det enligt den svenska fordonsförordningen. De så kallade minibussarna är personbilar och det krävs inte något särskilt busskörkort för att köra dem.

Det gör det dock för större bussar och släp. Då krävs behörighet D. för buss (busskort) och DE för buss med tungt släp. Bussar används inom allt från kollektivtrafik, turistresor och andra transporter. Buss anses vara det säkraste färdmedlet på väg.Buss 2

 

Svensk linjetrafikhistoria
Det var inte bara på kontinenten som diligenstrafik förekom som linjetrafik. I Sveriges gick den första linje för hästdragna diligenser mellan Stockholm och Uppsala år 1722.

De så kallade omnibusvagnarna började trafikera i Stockholm 1835. Redan 1899 gick den första motorbussen i trafik i Sverige. Dock kom det att leda till så pass kraftiga protester från allmänheten i Stockholm att trafiken lades ned redan efter 10 dagar. Senare samma år genomfördes ett kort försök i Jämtland. Inte heller det särskilt framgångsrikt.

Dock blev resultatet betydligt bättre med den första motorbusslinjen som trafikerades under längre tid. Det var den linje som gick mellan Tanums station och Grebbestad under åren 1911 till 1915, som lyckades så pass bra att linjen finns kvar än i våra dagar. Att resenärerna gillar den kan förstås mot bakgrund av att linjen kallas Greta. Inget annat än en förkortning för GREbbestad-TAnum.

 

Motorbusstrafiken expanderar
Den stora expansionen av motorbusstrafik i Sverige kom efter första världskriget och deflationskrisen åren 1920-22.

 

Konkurrensens tidevarv
I våra dagar råder det stor konkurrens på busstrafikens område. Länstrafikbolagen utför inte själva trafiken längre. De avgränsar sin verksamhet till att planera och bekosta busslinjerna, samt efter offentlig upphandling, i vilken olika bussbolag får tävla om att vinna upphandlingen. Trafiken går till det vinnande bussbolaget som får betalt av länstrafikbolagen för att utföra själva trafiken. Fast biljettförsäljningen ingår som en delverksamhet hos länstrafikbolagen, den vill man fortfarande uppenbarligen ha kontroll över.