Sedan tidigt 1900-tal har spårtrafik förbundit Lidingö med Stockholms innerstad. Förr i tiden gick Lidingöbanan, som den nya spårvägen snart kom att kallas, faktiskt hela vägen in till Humlegården. Sedan slutet av 60-talet stannar dock spårvagnarna precis efter Lidingöbron, i Ropsten, där tunnelbanan tar vid. Åt andra hållet fortsätter linjen till Gåshaga, och som mest reser cirka 11 000 personer åtminstone en del av denna sträcka varje dag. Mellan 2013 och 2015 var Lidingöbanan stängd för att rustas upp och moderniseras. Med fler sträckor med dubbelspår och nya vagnar hoppas man på att möjliggöra mer trafik på den anrika spårvägen.