Att kunna resa är idag för de flesta en förutsättning för att kunna arbeta, umgås med sina vänner och vara en produktiv del av samhället. Nackdelen med att allt fler är beroende av att resa är att utsläppen från all trafik bidrar till den globala uppvärmningen och föroreningen av luften vi andas, liksom till andra klimathot dessa problem är förknippade med. Det finns dock vissa resesätt som är bättre än andra. Om man ska resa någonstans, men ändå vill värna om miljön, är ett av de bästa alternativen att ta tåget.

Den största skillnaden mellan tåg och bilar är att tåg drivs av elektricitet, medan bilar drivs med fossila bränslen. Om elen som driver tåget är producerad från förnybara energikällor, till exempel vindkraft, vattenkraft eller solkraft, betyder det att tågresan inte har någon miljöpåverkan alls, eller minimal train-797072_960_720sådan. En annan stor skillnad är att tåg kan transportera mångdubbelt så många människor under en resa som en bil, som normalt tar maximalt fem personer. Som en jämförelse för att illustrera den stora skillnaden i miljöpåverkan mellan att resa med bil och med tåg kan nämnas att en bilresa mellan Stockholm och Göteborg orsakar utsläpp på 89 kilo koldioxid i luften. Motsvarande resa med ett X2000-tåg (som alltså dessutom transporterar många gånger fler människor) släpper bara ut 4 hekto koldioxid. Två andra mycket talande jämförelser är att en resa med tåg runt hela jorden motsvarar en bilresa på bara 1,3 kilometer i utsläpp, och att de dubbla spåren för tågtrafik över Årstabron i Stockholm har samma kapacitet för persontrasport som en motorväg med 16 filer. Tågtrafik sparar med andra ord inte bara på miljön, utan även utrymme och konstruktionskostnader inom infrastrukturen.

Om man ändå är beroende av att ha en bil, till exempel på grund av att man inte har en tågstation nära sitt hem, finns det andra saker man kan göra för att se till att man reser så miljövänligt som möjligt. En sådan sak är att dieseloptimera sin bil. På det sättet får bilen både bättre prestanda och lägre bränsleförbrukning, vilket alltså leder till mindre utsläpp. Du kan få hjälp med dieseloptimering på Dieselkraft.se.