År 2001 bildades bolaget SJ AB. Det var en följd av den så kallade bolagiseringen av det gamla statliga verket, Statens Järnvägar. Bolagiseringen innebar att SJ tog över all persontrafik som tidigare hanterats av Statens Järnvägar, medan andra delar av verksamheten gick till andra bolag – godstransporter gick till exempel till Green Cargo, fastigheter gick till Jernhusen, städning och växling gick till Trafficare och så vidare.

SJ är dock fortfarande som bolag helägt av svenska staten, och har som uppdrag att under marknadsmässiga villkor och krav bedriva lönsam persontrafik. SJ kör varje dag runt 800 avgångar till ungefär 160 stationer i hela Sverige. SJ har fyra olika tågkoncept, med olika prissättningar och sträckor: SJ Snabbtåg (som körs av tågtyperna X2000 och SJ 3000), SJ InterCity, SJ Regional och SJ Nattåg. Begreppet ”Intercity” finns i tågtrafiken i de flesta Europeiska länder, och betyder i samtliga fall tåg som går mellan två olika städer. Vilken standard som avses kan dock variera stort. I Sverige och inom SJ avses med InterCity ett enklare tåg (än exempelvis X2000) som går en längre sträcka mellan städer. Regionaltåg kan till exempel vara av modellen X40, och går inom ett större område än exempelvis lokaltåg eller pendeltåg, men ett betydligt mindre område än fjärrtåg. Vad som menas med ”nattåg” säger sig självt: det är tåg som framförallt är i trafik nattetid.X2000_i_originalfärg

Under de första åtta åren av SJ:s bolagsverksamhet hade de monopol på fjärrtågslinjerna, vilket framförallt innebar de gamla stambanorna och alla länsöverskidande linjer som går till eller från Stockholm. Detta har gjort att det under lång tid var omöjligt för andra tågbolag att konkurrera med SJ. År 2009 skedde dock en förändring, då man avreglerade järnvägsmonopolet i Sverige. Detta har gjort att det numera är möjligt för vilket tågbolag som helst att bedriva tågtrafik i Sverige, något som nu också börjar märkas genom att andra bolag, till exempel Tågbolaget, har börjat konkurrera med SJ på vissa sträckor.

Om du är en tågentusiast, som gärna skulle vilja visa det i ditt hem, kan ett snyggt och effektivt sätt att göra det vara att skapa en fotoapet med tågmotiv. Du kan enkelt skapa en personlig fototapet från egna bilder på Photowall.se.