Frågan som nu ställs på regeringsnivå är om självkörande bussar är framtiden för storstäderna. I Kista pågår testprojektet ”autopiloten” med helautomatiska minibussar. Under 6 månader pågår testet 2019 och bussen går längs en 1,5 km lång sträcka i Kista centrum. Man tror att helt självkörande bussar kommer att kunna utgöra en stor del av framtidens kollektivtrafiknät. Men det finns ännu många frågetecken kring tekniken och hur det ska går till.

Fungerar det i verkliga miljöer?

Frågetecknen gäller hur självkörande bussar kommer att fungera ute i den många gånger hektiska trafiken. Man ser i första hand att den skulle kunna komplettera den nu rådande kollektivtrafiken och kanske ansvara för enstaka ”lättare” linjer och kollektivtrafiks-rutter. Självkörande bussar och bilar kommer bli en allt mer vanligare syn på våra vägar. Det är en stor hajp just nu kring dem och framtiden får utvisa exakt hur stor del det blir av trafiken på våra vägar. Kostnaden för dem ställer stora krav både på privatpersoner och företag. Redan idag kan man behöva låna 300000 för att anpassa sin bil för exempelvis eldrift.

2020

Idag menar tillverkarna av dessa självgående bussar och bilar att vi kan förvänta oss att de blir vanligt förekommande från och med nästa år. 5G nätet börjar nu byggas ut och självkörande fordon är en av de saker som drar väldigt stor nytta av den mindre väntetiden, som den nya 5G tekniken medför. Andra menar att den här utvecklingen tar längre tid än så och att vi kan få vänta till 2040 innan det är helt vanligt förekommande på våra gator i storstäderna. En av fördelarna med självkörande fordon, skulle ju vara att människor inte behöver ha egna fordon utan beställer ett, när man ska transporteras någonstans. Idag står även de flesta fordon helt still omkring 95 % av tiden, på parkeringsytor som i städerna kan användas till andra ändamål.

Självkörande bussar bra för miljön

Bir bussarna som är helautomatiska verklighet kommer det att ordentligt sänka priset, samtidigt öka avgångstiderna och därmed tröskeln för många att helt gå över till kollektivtrafik. Avgaser inne i våra städer kan bli ett minne blott och de elektrifierade bussarna kan så småningom helst ersätta all biltrafik åtminstone inne i våra städer. En fråga som dock lyfts upp på senare tid är, vem ansvarar för säkerheten, och vem ställs till svars om en självkörande buss åstadkommer skada på en fastighet eller kör över en person? Automatiserad körning skiljer sig markant från det assisterande körsystem många fordon redan har idag. Helt självkörande fordon kräver helt enkelt ett annat mindset, även från de övriga trafikanterna på vägarna. Det här gäller både de som ska passera en gata och de som sitter i bilarna bredvid, det självkörande fordonet. Kanske måste vi även bygga om stora delar av våra vägar och gator, med assisterande hjälpsystem och skyltning, innan självkörande bussar och bilar, helt kan lyckas att genomföras