Stockholms Lokaltrafik, eller SL som det är mer känt som i folkmun, är ett aktiebolag som helt ägs av Stockholms läns landsting och som är det enda bolag som trafikerar kollektivtrafiken i Stockholm (på fast mark, till sjöss finns även Waxholmsbolaget).

SL har en hundra år gammal historia, som började år 1915 med att det kommunala bolaget AB Stockholms Spårvägar bildades. Meningen med bolaget var att man skulle samordna den spårvägstrafik i staden som tidigare hade drivits av ett flertal olika bolag: Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, Stockholms Stads Spårväg, Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag och Södra Förstadsbanan. Vid 1920 hade AB Stockholms Spårvägar övertagit verksamheten från samtliga av dessa bolag, och man fortsatte ständigt expandera. År 1929 införlivades till exempel Stockholms Centrala Omnibuss AB i Stockholms Spårvägar, och i och med det utökades verksamheten till att omfatta bussar. Man inledde ett samarbete med de bolag som trafikerade spåren ut till Lidingö (då spåren ägdes av Stockholms Spårvägar) och utökade sin busstrafik genom att ta över verksamheten i Bromma och från Brännkyrka och Södertörns Trafikaktiebolag. När man tog över Djurgårdens Omnibusstrafiks linje ut till Blockhusudden, år 1931, innebar det att Stockholms Spårvägar till slut hade full kontroll över alla spår- och busslinjer inom Stockholmsområdet.Stockholm_Tunnelbana_1

År 1967 kom man fram till den så kallade Hörjelöverenskommelsen (som fått sitt namn från den dåvarande statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, Nils Hörjel), som innebar att all kollektivtrafik i Stockholms län skulle samlas i ett länsbolag. Efter detta övertogs driften av Stockholms kollektivtrafik av Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor, och bolaget bytte samtidigt namn till det nuvarande AB Storstockholms Lokaltrafik. Den så kallade SL-modellen fick stor genomslagskraft i övriga landet, och många andra län följde efter. Det var dock vanligt utanför Stockholm att hälften av bolaget ägdes av kommunen och hälften av landstinget.

Varje dag pendlar många tusentals stockholmare till och från jobbet med SL:s tåg och bussar. Ett populärt sätt för dem att underhålla sig på resan är att lyssna på ljudböcker. Om du själv också tycker om att lyssna på ljudböcker bör du skaffa en prenumeration på Storytel.se. Då får du tillgång till tusentals ljudböcker varje månad.